હવે નહિ ભરવું પડે વીજળી બીલ,સરકાર ની આ યોજના થી તમે પણ…

ગુજરાતમાં રહેણાંક સોલર રૂફટોપ યોજના -20૧-૨૦ માર્ચ, ૨૦૧ implementation સુધી અમલમાં રહેશે. કોઈપણ ડિસ્કોમના કોઈપણ રહેણાંક ઉપભોક્તા કે જે તેમના નામે રહેણાંક સંપત્તિ ધરાવે છે, તેમની છત પર સોલાર પીવી સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે પાત્ર છે (1 કેડબલ્યુથી 10 કેડબલ્યુ) GEDA એમ્પેનલેડ વિક્રેતાઓમાંથી 1 સપ્લાયર પસંદ થયેલ. સૌર ઉર્જા નીતિ 2019 હેઠળ વિક્રેતાઓની સૂચિ સત્તાવાર વેબસાઇટ geda.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે

તમામ લાભાર્થીઓએ ગુજરાત સોલાર રૂફટોપ પાવર પોલિસી 2020 હેઠળ સબસિડી મેળવવા માટે GEDA રજિસ્ટેડ માન્ય છાપવાળો વિક્રેતા દ્વારા તેમની અરજી નોંધાવવી પડશે. સ્થાપિત સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમ ઓછામાં ઓછી 1 કેડબલ્યુ ક્ષમતાની હોવી જ જોઇએ અને 100 ચો.ફૂટ. શેડો ફ્રી એરિયા / સોલર સિસ્ટમનો કેડબલ્યુ. કેન્દ્ર સરકાર કુલ ખર્ચના 30% અને રાજ્ય સરકારની સબસિડી આપશે. રૂ. ની સબસિડી આપશે. 10,000 / કેડબલ્યુ ઓમ સોલર સિસ્ટમ્સ ઇન્સ્ટોલેશન.
તે જ કેલેન્ડર મહિનાના વીજળી બિલમાં ડિસ્કોમથી ખેંચાયેલી વીજળી સામે સોલર સિસ્ટમથી વીજળીનું ઉત્પાદન ગોઠવવામાં આવશે.

ગુજરાત નિવાસી સોલર છત યોજના 2019-20 – સબસિડી અને વિગતો
વિવિધ ક્ષમતાની સોલાર રૂફટોપ પીવી સિસ્ટમ્સની કિંમત કોષ્ટકમાં નીચે બતાવેલ છે. આ અવલોકન કરવામાં આવે છે પરંતુ અસરકારક કિંમતો જે ઉપભોક્તાએ તેમના છત પર સોલર પેનલ્સ સ્થાપિત કરવા માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે તે આગલા કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવી છે: –

Capacity Range of Solar Rooftop System Price in Rs. / KW
1 KW to 6 kW 48,300
Above 6 KW to 10 kW 48,000
Above 10 KW to 50 kW 44,000
Above 50 kW 41,000
આ કોષ્ટકમાં પુરવઠો, ઇન્સ્ટોલેશન, કમિશનિંગ, 5 વર્ષનો જાળવણી કરાર, દ્વિ-દિગ્દર્શક મીટર, પરીક્ષણ ચાર્જ, મીટર માટે એસએમસી બ ,ક્સ, ડિસ્કોમને કનેક્ટિવિટી ચાર્જ અને છત સોલર પેનલ્સ માટે પ્રમાણભૂત માળખું સહિતની સિસ્ટમ કોસ્ટ શામેલ છે.
અન્ય ચાર્જ જેવા કે તબક્કામાં ફેરફાર જો કોઈ એકથી 3 તબક્કામાં હોય, તો હાલના વીજળી વિતરણ નેટવર્કનું અપગ્રેડન લાભાર્થી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે. લાભાર્થી ડિસ્કોમની શરતો અને શરતો અનુસાર સંબંધિત ડિસ્કોમ સાથે જોડાણ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે.
ગુજરાતમાં સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમ કોસ્ટ – તાજા સમાચાર
કેન્દ્ર સરકાર સૌર સિસ્ટમ અને રાજ્ય સરકારના કુલ ખર્ચના 30% ની સબસિડી આપશે. રૂ. ની સબસિડી આપશે. આપેલ રહેણાંક સૌર સિસ્ટમ માટે 10,000 / કેડબલ્યુ (મહત્તમ રૂ. 20,000) રહેણાંક સોલર રૂફટોપ યોજના 2019-20 અંતર્ગત રૂફટોપ સોલર સિસ્ટમ્સની સંપૂર્ણ વિગતો નીચે મુજબ છે: –
Capacity of System 1KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW
Cost of Solar System 48,300 96,600 1,44,900 1,93,200 2,41,500 2,89,800 3,36,000 3,84,000 4,32,000 4,80,000
Subsidy by central govt. 14,490 28,980 43,470 57,960 72,450 86,940 1,00,800 1,15,200 1,29,600 1,44,000
Subsidy by state govt. 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Cost to be borne by customer 23,810 47,620 81,430 1,15,240 1,49,050 1,82,860 2,15,200 2,48,800 2,82,400 3,16,000
Area Required 100 sq.ft 200 sq.ft 300 sq.ft 400 sq.ft 500 sq.ft 600 sq.ft 700 sq.ft 800 sq.ft 900 sq.ft 1000 sq.ft
લાભાર્થીઓએ સોલાર સિસ્ટમ્સના ખર્ચની બાકીની રકમ વેન્ડરોને ચૂકવવાની રહેશે ટી અને સી મુજબ લાયક સબસિડીની રકમ બાદ કર્યા પછી લાભાર્થી અને વિક્રેતા વચ્ચે નિર્ણય કર્યો હતો. 5 વર્ષ સોલાર સિસ્ટમના જાળવણી માટે, લાભાર્થી અને વિક્રેતાઓએ રૂ. ગેડા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ 50 સ્ટેમ્પ પેપર.
વિક્રેતાઓ દ્વારા રજૂ કરવાના દસ્તાવેજોની સૂચિ – ગુજરાત સોલર પાવર પોલિસી 2019
નીચે આપેલા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પર પેEDીવાળા વિક્રેતાઓને સીધા જ જીઇડીએ દ્વારા સબસિડી આપવામાં આવશે:
વપરાશકર્તાઓનું પ્રમાણપત્ર કે તેણે / તેણીએ સોલર સિસ્ટમના સબસિડી ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરી છે અને જીઇડીએને અધિકૃત કરી છે.
સોલર સિસ્ટમ કમિશનિંગ રિપોર્ટ કે જેમાં વેપારી, લાભકર્તા અને ડિસ્કોમ અધિકારી દ્વારા સહી કરવામાં આવશે.
સંયુક્ત ઇન્સ્ટોલેશન રિપોર્ટ સાઇટ પર સ્થાપિત સોલાર સિસ્ટમની આવશ્યક વિગતો પ્રદાન કરે છે જે લાભાર્થી અને એમ્પેન્ડેડ વિક્રેતા દ્વારા સહી કરવાની જરૂર છે.
સીઇઆઈ દ્વારા ચાર્જ કરવાની પરવાનગી માટેનું પ્રમાણપત્ર જો સોલાર સિસ્ટમ 10 કેડબલ્યુથી વધુની ક્ષમતા હોય અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવાઇઝર અથવા કોન્ટ્રાક્ટરનું પ્રમાણપત્ર 10 સીડબ્લ્યુથી ઓછી હોય.
Gujarat Solar Rooftop Power Policy 2018-19
સૌર મોડ્યુલોની સ્થાપિત ડીસી ક્ષમતા માટે સબસિડીનો દર લાગુ થશે. સબસિડીની રકમ માત્ર સોલર મોડ્યુલોની સ્થાપિત કેડબલ્યુ ડીસી ક્ષમતા અથવા કેડબલ્યુ ઇન્વર્ટર ક્ષમતા (જે પણ ઓછી હોય) ની ક્ષમતા પર ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
સોલાર રૂફટોપ પ્રોજેક્ટ માટે ગિડા એમ્પેનાલ્ડ વેન્ડર્સની સૂચિ – 2019 -20
ગુજરાત energyર્જા વિકાસ એજન્સી (જીઇડીએ) એ સોલાર રૂફટોપ પ્રોજેક્ટ 2019-20 માટે જીઇડીએ એમ્બેનેટેડ વિક્રેતાઓની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી છે. સોલર રૂફટોપ પાવર પોલિસી હેઠળ વિક્રેતાઓની સંપૂર્ણ સૂચિ ડાઉનલોડ હેતુ માટે પીડીએફ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ છે. સંપૂર્ણ સૂચિ તપાસવા અને તેને ડાઉનલોડ કરવા માટે, નીચે આપેલી લિંકને ક્લિક કરો: –
સોલાર રૂફટોપ પ્રોજેક્ટ – 2019 -20 માટે જી.ઇ.ડી.એ.એ.

નોંધ: "Royal Gujju" ના કોઈ પણ લખાણ ની કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી ફરીજીયાત છે.

લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર કલીક કરી જોડાયેલા રહો "Royal Gujju" સાથે.

જોડાઓ:  Facebook | Twitter | Instagram | YouTube