ટૂંકું સંક્ષિપ્ત: ઈ-રિક્ષા સબસિડી યોજના | ટુ વ્હીલરની કિંમત યાદી 2021-22 | ટુ વ્હીલર્સ અધિકૃત ડીલરોની યાદી | e સ્કૂટર યોજના લાભો ઇલેક્ટ્રિક ભારતીય ગુજરાત | ગુજરાત ટુ વ્હીલર યોજના અરજી ફોર્મ | ટુ વ્હીલર અથવા થ્રી વ્હીલર સબસિડી યોજના

સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રદુષણ દિન-પ્રતિદિન વધતું જાય છે. પર્યાવરણનું જતન અને ઉછેર કરવો આપણી નૈતિક જવાબદારી છે. પર્યાવરણ સાચવવા માટે પરંપરાગત ઉર્જાનો વપરાશ વધારવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉદ્દેશને ધ્યાને લઈને જુદા-જુદા દેશો પ્રદુષણરહિત સાધનોનો આવિષ્કાર કરી રહ્યા છે. જેમાં બેટરી સંચાલિત સ્કૂટરરીક્ષા અને કાર પણ દોડતી થયેલ છે. જેથી Gujarat Government દ્વારા Electric Scooter તથા e-rickshaw  નો વપરાશ વધારી હવા શુદ્ધ રાખે તે માટે આ વાહનોની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે.

ઈલેક્ટ્રીક બાઈક યોજનાના મુખ્ય મુદ્દાઓ

ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના 2021

Climate Change Department, Government of Gujarat  દ્વારા પર્યાવરણ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે તથા બેટરી સંચાલિત અને ઈલેક્ટ્રીક વાહનોનો વપરાશ વધારવા માટે આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ યોજનાનું અમલીકરણ Gujarat Energy Development Agency – GEDA દ્વારા થાય છે.

Electric Vehicle Subsidy Gujarat યોજના મુખ્યમંત્રી માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા 17 સપ્ટેમબર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી. આ Subsidy Scheme હેઠળ ધોરણ-9 થી 12 તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે બેટરી સંચાલતિ દ્વિ-ચક્રી વાહનની ખરીદી પર 12,000 (બાર હજાર) આપવામાં આવશે. તેમજ નાગરિકો અને સંસ્થા માટે ત્રિ ચક્રી વાહન ખરીદી પર 48,000/- (અડતાળીસ) હજાર સબસીડી આપવામાં આવશે.

ગુજરાત ટુ વ્હીલર સ્કીમ 2021. અમ્મા ટુ વ્હીલર સ્કીમ ગુજરાત. ઈ-રિક્ષા સબસિડી યોજના. e રિક્ષા સબસિડી ઓનલાઇન. મારી નજીક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર શોરૂમ
માહિતી સ્ત્રોત: GEDA સત્તાવાર વેબસાઇટ (ગુજરાત સરકાર)

ગુજરાત ટુ વ્હીલર યોજના પાત્રતા

ગુજરાતના નાગરિકોને electric scooter અને e rickshaw ની ખરીદી પર સબસીડીની ચૂકવણી GEDA Gujarat Gov in Bike Yojana હેઠળ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે “ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્‍સી“ દ્વારા લાભાર્થીઓની પાત્રતા નક્કી કરેલી છે, જે નીચે મુજબ છે.

 • લાભાર્થી ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • Gujarat two wheeler scheme રાજ્યના ધોરણ-9 અને 12 તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને જ મળવાપાત્ર થશે.
 • Three Wheeler Scheme રાજ્યના વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને મળવાપાત્ર જ થશે.

ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક વાહન યોજનાનો લાભ

પર્યાવરણનું રક્ષન અને જતન કરવા માટે e-scooter અને e-rickshaw નો ઉપયોગ વધારવો જરૂરી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને Battery Operated Two Wheeler Scheme 2021-22 અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેમાં લાભાર્થીઓને વાહનોની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે. આ યોજના શું લાભ મળે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજના હેઠળ ધોરણ-9 થી 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને electric scooter ની ખરીદી પર 12,000/- સહાય આપવામાં આવશે.
 • વ્યક્તિ અને સંસ્થાઓ માટે Three Wheeler અથવા e rickshaw ની ખરીદી પર 48,000/- Subsidy આપવામાં આવશે.
 • Gujarat Electric e-Vehicle Scheme યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને સબસીડીની રકમ Direct Benefit Transfer (DBT) દ્વારા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓને ઇલેક્ટ્રીક વાહનો આવજ વગરના આપવામાં આવશે.
 • આ યોજના માટે છોકરા અને છોકરીઓ બન્ને લાભ મળવાપાત્ર થશે.
યોજનાનું નામ ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના
ભાષા ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના
રાજ્ય સરકાર ગુજરાત સરકાર
વિભાગ આબોહવા પરિવર્તન વિભાગ
લાભાર્થીઓ-1 ધોરણ-9 થી 12 અથવા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ (Two Electric Scooter )
લાભાર્થીઓ-1 વ્યક્તિ અને સંસ્થાઓ માટે (Three Wheeler e Rickshaw )
ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના 2021 સત્તાવાર વેબસાઇટ https://geda.gujarat.gov.in/
ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના 2021 ની હાઇલાઇટ

Electric Bike Sahay Yojana Documents

ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટની જોઈશે.

 • વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઈડ સર્ટીફિકેટ અથવા માર્કશીટ
 • શાળા/કોલેજની ફી ભર્યાની પહોંચ
 • લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક ખાતાની નકલ
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • High speed battery operated two wheeler ની ખરીદી કરવાની હોય તો ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્‍સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત સુરત. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત વડોદરા. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત. ઇ રિક્ષા સબસિડી. ગુજરાત ટુ વ્હીલર યોજના 2021. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર
સૂચના સ્રોત:- GEDA દ્વારા પ્રકાશિત જાહેરાત બોર્ડ

e રિક્ષા યોજના દસ્તાવેજ

ગુજરાતના નાગરિકોને ઇ-રીક્ષાની ખરીદી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ જરૂર પડશે.

 • વ્યક્તિને ઈ-રીક્ષાની ખરીદી પર Three Wheeler નું ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્‍સ
 • વ્યક્તિનું આધારકાર્ડ
 • સંસ્થાએ ત્રિ ચક્રી (ઈ-રીક્ષા) યોજના હેઠળ ખરીદી માટે સંસ્થાના રજીસ્ટ્રેશન માતેનું પ્રમાણપત્ર
 • સંસ્થાનું બેંક એકાઉન્‍ટની નકલ

ગુજરાત ઈ-વાહન યોજના અરજી ફોર્મ

ગુજરાતના નાગરિકોને Battery Operated Two Wheeler Scheme અને Battery Operated Three Wheeler Scheme Application Form નક્કી કરેલા છે. GEDA ની વેબસાઈટ પરથી અરજી ફોર્મ વિનામૂલ્યે મેળવી શકાશે. આ અરજીપત્રક નીચેના બટન પરથી Download કરી શકાશે.

ઈલેક્ટ્રીક વાહન માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે Gujarat Energy Development Agency – GEDA ની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ પર જઈને અરજી ફોર્મ મેળવવાના રહેશે. આ યોજનાનું  Application Form વિનામૂલ્યે Download કરી શકાશે. ત્યારબાદ નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

 • લાભાર્થીએ પોતાના Application Form માં માંગ્યા મુજબ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરીને સાથે ડોક્યુમેન્‍ટ જોડવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ ઉત્પાદક તથા મોડેલની પસંદગી કરીને પસંદ કરીને એમ્પેનલ થયેલી કંપનીઓ પાસે સહિ-સિક્કા કરવાના રહેશે.
 • અરજીપત્રકમાં માહિતી ભર્યા બાદ તથા મોડેલની પસંદગી કરીને પસંદ કરેલ ઉત્પોદકોના ડીલર્સ પાસે ફોર્મ જમા કરાવી શકાય.
 • Electric Bike Subsidy in Gujarat નો લાભ લેવા માટે અરજી ફોર્મ GEDA ની ઓફિસ ખાતે પણ જમા કરાવી શકાય છે.

ગુજરાત ટુ વ્હીલર યોજના ઓનલાઇન નોંધણી

Gujarat Electric e-Vehicle Scheme Online Application લાભાર્થીઓ ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. ટુંક સમયમાં જ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ કરવામાં આવશે.  જેની ઓફિશીયલ નોટિફિકેશન Digital Gujarat Portal પર મૂકવામાં આવશે.

ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત અમદાવાદ. ગુજરાતમાં ઇ રિક્ષા સબસિડી. e રિક્ષા સબસિડી 2021. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત રાજકોટ. રિક્ષા સબસિડી | ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજનાનું રજીસ્ટ્રેશન ઓનલાઇન
માહિતી સોર્સ: ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ

GEDA બાઇક કિંમત યાદી

ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્‍સી, ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ યોજના માટે દ્વ્રિ ચક્રી વાહનો અને ત્રિ ચક્રી વાહનો માટે ભાવપત્રક તૈયાર કરેલા છે. ઈલેક્ટ્રીક વાહનની ખરીદી માટે નક્કી થયેલા ડીલર્સ પાસેથી ખરીદી કરી શકાશે. Electric Bike Price in Gujarat નીચે મુજબની લિંક પરથી Download કરી શકાશે.

ટુ વ્હીલરની કિંમત યાદી 2021-22 અહીં ક્લિક કરો
થ્રી વ્હીલર્સ મોડલ અને ભાવ યાદી 2021-22 અહીં ક્લિક કરો
ટુ વ્હીલર અરજી ફોર્મ અને દસ્તાવેજોની યાદી અહીં ક્લિક કરો
ઇ-રિક્ષા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો અહીં ક્લિક કરો
ગુજરાતમાં ઇ બાઇકની કિંમતનું કોષ્ટક

ટુ વ્હીલર વેપારીઓની યાદી

Climate Change Department, Government of Gujarat દ્વારા Gujarat two wheeler scheme 2021 અન્‍વયે દ્વિ-ચક્રી વાહનની ખરીદી માટે માન્ય ડીલર્સ નક્કી કરેલા છે. આ Authorized Dealers List નીચે મુજબ આપેલ છે.

હીરો ડીલર્સ અહીં ક્લિક કરો
એમ્પીયર ડીલર પેનલ ગુજરાત અહીં ક્લિક કરો
જીતેન્દ્ર ઇવ બાઇક્સ ડીલર્સ અહીં ક્લિક કરો
ઇલેક્ટ્રોથેરમ અધિકૃત વેપારીઓ અહીં ક્લિક કરો
વાયેટ્રિક મોટર્સના વેપારીઓ અહીં ક્લિક કરો
લોર્ડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડીલર્સને ચિહ્નિત કરે છે અહીં ક્લિક કરો
ઓકિનાવાના વેપારીઓ અહીં ક્લિક કરો
ઓવેરા ઇ-બાઇક્સ ડીલર્સ અહીં ક્લિક કરો
રાજ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ્સ ડીલર્સ અહીં ક્લિક કરો
વોર્ડ વિઝાર્ડ ડીલર્સ અહીં ક્લિક કરો
દિવા વેપારીની યાદી અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત રાજ્ય ઇલેક્ટ્રિક વાહન યોજનાના પ્રશ્નો

 • Two Wheeler અને Three Wheeler Scheme નો લાભ કોણે મળવાપાત્ર થાય?

આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના નાગરિકોને મળવાપાત્ર થશે.

 • Electric Scooter નો લાભ કોણે મળે?
  • Electric Bike Scooter નો લાભ ધોરણ- 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મળશે.
 • E Rickshaw Scheme માં કોણ અરજી કરી શકે?
  • ઈ-રીક્ષાનો લાભ ત્રિ ચક્રી વાહનનું લાઇસન્‍સ ધરાવતા વ્યક્તિઓને તથા સંસ્થાઓ Government Subsidy for Electric Vehicles માટે અરજી કરી શકશે.
 • Two Wheeler Subsidy Scheme Gujarat નું અરજી ફોર્મ મેળવવાની અધિકૃત વેબસાઈટ કઈ છે?
  • આ યોજનાનું એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા GEDA ની અધિકૃત વેબસાઈટ https://geda.gujarat.gov.in/ પરથી મેળવી શકાશે.
 • Electric Bike Subsidy કેટલી સબસીડી મળે?
  • Electric Two Wheeler માટે 12,000 રૂપિયા વિદ્યાર્થી લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
 • Electric Rickshaw માટે વ્યક્તિ અને સંસ્થાને કેટલી સબસીડી આપવામાં આવે છે?
  • Three Wheeler માટે વ્યક્તિ અને સંસ્થાને 48,000 રૂપિયા સબસીડી ચૂકવવામાં આવે છે.
 • Two Wheeler Electric Vehicle માટે વિદ્યાર્થીને લાઇસન્સની જરૂર પડે?
  • Two wheeler બે પ્રકારના છે. (1) Low Speed Battery Operated Two Wheeler જેને ખરીદવા માટે વિદ્યાર્થીઓને લાઈસન્‍સની જરૂર પડશે નહીં અને (2) High Speed Battery Operated Two Wheeler ખરીદવા માટે વિદ્યાર્થીઓને Driving License જરૂર પડશે.
 • આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે Online અરજી કરી શકાશે?
  • Gujarat Government દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને ઇ રીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે Digital Gujarat Portal પસંદ કરેલું છે, પરંતુ હાલમાં આ યોજના ઓનલાઇન ચાલુ કરેલ નથી જેથી લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે GEDA ની કચેરી ખાતે તથા એમ્પેનલ થયેલ ડિલર્સનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
 • ઇલેક્ટ્રિક વાહન સબસિડી ગુજરાત હેલ્પલાઇન નંબર ક્યો છે?
  • આ યોજનાનો લાભ તથા વધુ માહિતી માટે GEDA દ્વારા સંપર્ક નંબર અને Email Id વેબસાઈટ પર આપેલા છે.
  • સંપર્ક: +91-079-23257251, 23257253
  • ઇમેઇલ: info@geda.org.in
 • GEDA – Gujarat Energy Development Agency કચેરી સરનામું કયું છે?
  • ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્‍સી, ચોથો માળ, બ્લોક નંબર-11 & 12, ઉદ્યોગભવન, સેકટર-11, ગાંધીનગર-382017, ગુજરાત

નોંધ: "Royal Gujju" ના કોઈ પણ લખાણ ની કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી ફરીજીયાત છે.

જો તમને આ પોસ્ટ પસંદ આવી હોય અને આવી બીજી પોસ્ટ જોવા માંગતા હોય તો તમે અમારા ફેસબુક પેજ સાથે જોડાય શકો છો.

જોડાઓ:  Facebook | Twitter | Instagram | YouTube